S obzirom da je reč o novoj terapiji, predstavnici Fondacije predočili su da su svesni da ne postoji mogućnost da trošak lečenja bude pokriven sredstvima koja obezbeđuje država, ali da bi Fondaciji značila podrška resornog Ministarstva koja bi se odnosila na tehničke i logističke aspekte kampanje, a pre svega na podršci koju bi petorica dečaka dobila od lekara i celog zdravstvenog sistema u toku terapije. Ministar Lončar saglasio se i potvrdio da Fondacija apsolutno može računati na ovaj vid pomoći i da će Ministarstvo u svim mogućim okvirima podržati humanitarnu akciju i biti podrška dečacima i njihovim porodicama kroz proces primene terapije.

Predstavnici Fondacije su obavestili ministra Lončara da je ideja da ova akcija bude samo početak i da bi se nakon njene uspešne realizacije organizovalo dalje uključivanje dečaka koji boluju od Dišenove mišićne distrofije u dobijanje nove terapije. Takođe, istaknuta je mogućnost da zajedničkom akcijom sa Minisitarstvom zdravlja i svim nadležnima terapija dovede u Srbiju od čega bi korist imali kako oboleli tako i sama država i medicinski sistem RS.